Njord skaper verdifulle relasjoner.
Vi er kreative og langsiktige.
Vi genererer gode økonomiske resultater.


Njord Group er en frittstående leverandør av finansielle tjenester
med fokus på områdene kapital, rådgivning og kompetanse.


Vi er initiativtaker og tilrettelegger av tjenester i finansmarkedet med sterkt fokus på
prosjektfinansiering, megling og corporate finance, emisjoner og kapitalinnhenting og investeringsrådgivning.

Virksomheten utøves gjennom investeringer i selskapene:
Njord Securities, Njord Kapitalforvaltning, Njord Real Estate og Njord Shipping.


Vi skaper miljøer som tiltrekker dyktige mennesker
med lang tidshorisont, hvor kreativitet og lønnsomhet dominerer.

Njord Securities


Njord Securities ble etablert i 2005 som en frittstående meglerhus med fokus på prosjektfinansiering, kapitalinnhenting, annenhåndsomsetning av unoterte verdipapirer og obligasjonsfinansiering. Selskapet er lokalisert i Oslo.

Njord Kapitalforvaltning

Njord Kapitalforvaltning yter investeringsrådgvining og ble etablert i 2014 med kontorer i Kristiansand, Hamar, Kongsvinger og Gjøvik.  Njord er initiativtaker og tilrettelegger av finansielle tjenester. Rådgiver i Njord skaper en trygg fremtid basert på individuelle behov og personlig oppfølging.

Njord Real Estate


Njord Real Estate gjør opportunistiske eiendomsinvesteringer med fokus på utvikling, finansiering, utleie og transaksjoner av eiendommer i Norden. Selskapet investerer sammen med noen av de mest suksessfulle norske familieselskaper, institusjonelle investorer og internasjonale fond. Selskapet ble etablert i 2014 og har kontor i Oslo.

Njord Shipping


Njord Shipping gjør opportunistiske investeringer i shipping og offshore fartøy. Selskapet legger vekt på prosjekter der lang erfaring og kompetanse utgjør en forskjell og tilfører verdi.

Njord Alternative Investments


Njord Alternative Investments Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Nyheter fra Njord Group

Njord Kapitalforvaltning

May 1, 2019

Send a Request

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form